Česká firma s tradicí

O firmě Linaplast

Firma byla založena 5.12.1991 jako sdružení dvou fyzických osob. Hlavním výrobním programem byla od počátku výroba přípravků a jednotlivých forem pro vstřikování plastických hmot a pryže, včetně samotné výroby dílů z těchto forem.

V roce 1997 byla založena firma LINAPLAST s.r.o., která převzala veškeré aktivity tohoto sdružení.

Od výroby forem a dílů jsme se postupně posunuli až k samotnému vývoji jednotlivých celků, včetně návrhu montážních robotizovaných pracovišť a jejich samotné výroby.

V současnosti firma LINAPLAST s.r.o. zaměstnává cca 300 zaměstnanců a je rozčleněna do čtyř celků, a to na lisovnu plastů a montáž, která podléhá systému řízení kvality dle IATF 16949:2016. Další dva celky tvoří vývoj, včetně konstrukce a nástrojárny a automatizace, která podléhá sytému řízení dle normy ISO 9001:2015. Nedílnou součástí těchto celků je i oddělení kvality, vybavené 3D měřidly (dotykový, optický, Scan), včetně laboratoře.

Produkce lisovny a montáže je převážně směřována na automobilový průmysl. Ostatní výrobu tvoří díly pro elektroprůmysl, spotřební průmysl, modely vláčků a jiné. Na 35 vstřikovacích lisech vyrábí lisovna více než 80 milionů výrobků ročně.

Veškerá výroba probíhá ve dvou provozovnách a to v Kralicích na Hané, kde je také centrální řízení a na Skřípově, což je areál, který jsme pořídili v roce 2015.

Firma Linaplast

Současnost

Součástí filozofie naší ryze české firmy je i starost o životní prostření a proto klademe maximální důraz na:

Naše firma se snaží snižovat energetickou náročnost a to vytápěním budov odpadním teplem, na střechy jsme umístili FVE a výrobu energie sami zpracováváme a to buď přímo ve výrobě, nebo ji ukládáme a využíváme je v pořízených elektromobilech.

Naše oddělení „Realizace zahrad“ plánuje výstavbu skleníků s dalším využitím odpadního tepla.

Projekt č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016872 je spolufinancován Evropskou unií v rámci OPPIK, program Nizkouhlíkové technologie – Elektromobilita. Cílem projektu je nahradit stávající 4 osobní vozidla společnosti novými elektromobily a zjistit infrastrukturu pro jejich nabíjení v provozovně Kralice na Hané a Skřípov prostřednictvím pořízení dvou rychlonabíjecích stanic s bateriovým úložištěm. Tímto projektem dojde k obnově vozového parku s ohledem na šetrnější provoz vůči životnímu prostředí, a snížení nákladů na údržbu a provoz automobilů.

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILŮ VE SPOLEČNOSTI LINAPLAST S.R.O. AUTOMATIZACE, SBĚR DAT A PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI LINAPLAST je spolufinancován Evropskou unií.
VZDĚLÁVÁNÍ LINAPLAST S.R.O. Projekt LINAPLAST S.R.O. FVE
Digitalizace procesů ve společnosti LINAPLAST s.r.o. Energetické úspory ve společnosti LINAPLAST s.r.o.

Historie

Naše firma byla založena 5.12.1991 jako sdružení dvou fyzických osob. Hlavním výrobním programem bylo od počátku zhotovování výlisků, přípravků a jednotlivých forem pro vstřikování plastických hmot a pryže.

Z důvodu rozšiřování výroby a zajištění nových výrobních kapacit, byla v roce 1996 postavena nová lisovna plastů. V roce 1997 byla založena společnost LINAPLAST s.r.o., která převzala jako následník sdružení LINA celou výrobu.

Obrázek historie firmy