Kvalita

Co umíme…

Vysoká úroveň kvality našich výrobků a spokojenost zákazníků je naším hlavním cílem. Proto jsou všechny výrobní procesy našich výrobků kontrolovány, měřeny a dokumentovány. K tomu využíváme celou řadu měřidel, přípravků a měřících zařízení, které jsou řízeny metrologem firmy. Pro vyhodnocování způsobilosti procesů využíváme IS Palstat a IS Helios.

Certifikát IAFT Certifikát EN Certifikát ISO Certifikát TISAX
Wenzel LH87

Wenzel LH87 – CMM portálové tříosé měřidlo

 • rozsah 800x1500x700
 • maximální zatížení 800kg
 • měření kovů, plastů
 • měření ve 2D i 3D
 • měření s CAD daty i bez
 • vhodný jak pro kusovou tak i sériovou výrobu

Atos II

 • Bezdotykové měření
 • Velikost dílů od 10mm
 • Skenování téměř jakéhokoliv povrchu
 • Vyhodnocení 2D i 3D
 • Export dat pro následné zpracování (reverzní inženýrství, tvorba CAD dat, výkresu)
 • Vhodný jak pro kusovou tak i sériovou výrobu
 • Díly před měřením vyžadují speciální úpravu – nástřik směsí lihu a oxidu titanu + polepení referenčními body
Atos II
OGP Multiscope

OGP Multiscope

 • Optické měřidlo
 • Měření pouze 2D
 • Výhoda možnosti zvětšení – screen detailů

Drsnoměr - DIAVITE DH-8

 • vysoce přesný měřič drsnosti povrchu pro univerzální použití v kontrolní místnosti.
 • paměť pro 50 měření
 • 5 měřicích délek, volitelných mezi 0,5 a 15,0 mm
 • volitelná rychlost měření
 • 8 měřicích programů
Drsnoměr - DIAVITE DH-8
Spektrofotometr – Konica Minolta

Spektrofotometr – Konica Minolta - typ : CM – 25cG

 • je přenosný přístroj k měření barvy a lesku, pracující s geometrií 45° a vysoce výkonným 60° snímačem lesku.
 • využití v řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového interiéru.
 • dokonalý kruhový optický systém 45° dosahuje vysokou přesnost a opakovatelnost měření.
 • Měření tlouštky laku
 • Tlouštkoměr PosiTector200 - De Felsko
 • PosiTector 200 je ruční tloušťkoměr, který používá nedestruktivní ultrazvukový princip k měření tloušťky povlaku na široké škále podkladů.

Klimatická komora Votsch VC3 4060

 • slouží ke zkouškám střídavým klimatem
 • teplotní rozsah od -40°C až do +180ºC
 • řízená teplota i regulace relativní vlhkosti
 • regulace relativní vlhkosti již od 10% až do 98% RH
 • pracovní objem až 600 litrů
 • rozměry zkušebního prostoru : 950 x 800 x 800 mm
 • nosnost až 160 kg
Klimatická komora Votsch
Trhací stroj – Zwick/Roell

Trhací stroj – Zwick/Roell Z050

 • slouží ke stanovení tahových, tlakových a ohybových vlastností
 • zkušební zatížení 50 kN
 • testovací výška 1892 mm
 • testovací šířka 630 mm

Zkouška Indexu toku taveniny Zwick / Roell – typ : Mflow BMF

 • měření indexu toku taveniny termoplastického polymeru.
 • měření MFR (hmotnost)
 • měření MVR (objem)
 • dle ISO 1133
Index toku taveniny Zwick / Roell