Spokojenost a vysoká úroveň

Automatizace

Kompletní dodávka automatizace na klíč od A do Z. Dodáme jakékoliv zařízení od jednoduchých přípravků, přes jednoúčelové stroje až po automatické robotické linky.

Realizované projekty

Automatizace

Automatizace na klíč

Obrátit se na nás může každý kdo chce snížit náklady, nahradit lidskou práci, zrychlit nebo zefektivnit výrobní proces.

Kompletní automatizaci od A do Z zajišťujeme v rámci naší firmy, ať už se jedná o návrh konceptu, konstrukci, výrobu, montáž, elektro projekci, elektro montáž, návrh bezpečnostních obvodů, programování řídících systému a robotizaci.

Nedílnou součástí dodávky projektu je instalace, oživení a zaškolení u zákazníka.

Po předání projektu zajišťujeme pro zákazníka servis námi dodaných zařízení s možností dodávek náhradních dílů.

Nabídka a specifikace zákazníka

Nabídky a specifikace zákazníka

Na jakýkoliv požadavek připravíme studii s podrobným popisem a s cenovou nabídkou. Téměř každá nabídka obsahuje i 3D vizualizaci technického řešení konceptu.

Není projekt, který bychom neuměli nabídnout od jednoduchých přípravků, přes jednoúčelové stroje až po složité plně automatické robotické linky.

Konstrukce

Konstrukční oddělení disponuje více než 20-ti lety odborné praxe a zkušenostmi s návrhy strojních zařízení.

Pro co nejrychlejší výrobu zařízení využíváme „bez-výkresovou výrobu“, pracujeme tedy pouze s 3D modely a to i ve výrobě a montáži.

Pro konstrukci používáme nejnovější software PTC CREO.

Konstrukce
Výroba

Výroba

Pro výrobu používáme konstrukční 3D modely, kdy každý operátor výroby má vlastní tablet, kde z okótovaného 3D modelu je schopný vše vyrobit dle požadovaných přesností.

Kompletní výrobu dílů a následnou montáž provádíme v rámci naší výrobní haly, a navíc využíváme výrobní technologie a kapacity napříč celou naší firmou.

Montáž

Tato etapa úzce spolupracuje s výrobou a konstrukcí, kdy již v průběhu prvotní montáže zařízení nebo linky navrhují zlepšení a úpravy.

Pro rychlejší a přehlednější montáž používáme přehledné velko-projekční vizualizace přímo na hale.

Montáž
Elektro projekce

Elektro projekce

Kompletní projekt elektro navrhují naši zkušení projektanti, a to včetně důležitých bezpečnostních prvků dle platných norem a předpisů, přičemž spolupracují běžně i s certifikovanými auditory TÜV.

Pro projektování používáme software EPLAN.

Samotná realizace navržených projekcí probíhá taktéž v naší firmě týmem zkušených elektromechaniků.

Programování a robotika

Náš tým programátorů nejčastěji používá PLC systémy SIEMENS a MITSUBISHI. Běžně implementujeme roboty světoznámých značek ABB, KUKA a FANUC.

Dále jsme schopni připravit databázové a jiné PC aplikace na míru zákazníkovi a realizujeme pravidelně i komunikace se systémy pro sběr dat z výroby.

Zaměřujeme se na moderní technologie jako je např. „bin picking“, tedy výběr volně loženého materiálu pro následnou montáž.

Programování a robotika
Instalace a oživení

Instalace a oživení

Nedílnou součástí každého stroje nebo linky je posouzení rizik, které provádí kvalifikovaný externí znalec. Každé zařízení nebo výrobní linka od nás odchází odzkoušená, bezpečná pro použití a splňující předem definované požadavky zákazníka.

Instalace u zákazníka provádíme v předem domluveném termínu dle potřeby zákazníka za účasti pracovníků, kteří se na celém projetu podílí od začátku, tím se snažíme o minimální dobu trvání instalace a předcházíme tak případným zpožděním.

Soustředíme se na splnění všech požadavků zákazníka ve stanoveném termínu.

Nedílnou součástí je také proškolení obsluhy a údržby a následný servis.

Obchodní partneři – technologie

Požíváme nejmodernější technologie na trhu. Na výběru technologií si dáváme obzvláště záležet, hledáme nové trendy a aplikujeme je do našich řešení. Všechny tyto technologie důkladně testujeme před samotnou implementací k zákazníkům.

Realizované projekty